Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

III SO/Po 2/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-11

Wniosek K. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w ... w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt i odpowiedzi na skargę

I SO/Kr 15/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-09-24

Wniosek Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej w Makowie Podhalańskim

II FZ 589/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z nieprzekazaniem skargi i akt do sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013

III SAB/Wa 22/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-12

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. po wyroku WSA w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 1493/17 1. zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. do rozpatrzenia odwołania od decyzji Prezydenta [...]W. nr [...], w terminie 3 miesięcy od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku w niniejszej sprawie wraz z jej aktami; 2. stwierdza, że bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoła...