Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SO/Wa 58/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-16

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

IV SO/Wa 75/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-14

Wniosek Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi

IV SO/Po 1/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy

IV SA/Po 1079/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-15

Sprawa ze skargi S.. Sp. z o.o. z siedzibą we W. przeciwko Prezydentowi Miasta P. w przedmiocie bezczynności organu i przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 416/13

II SA/Wr 693/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-09

Sprawa ze skargi J. A. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 99/13

II SA/Go 694/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-29

Sprawa ze skargi J.W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim , sygn. akt II SAB/Go 20/14

II SO/Wr 7/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-04

Wniosek G. S. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. grzywny za przekazanie niekompletnej dokumentacji skargi do sądu

II SA/Gl 1445/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-11

Sprawa ze skargi W. L. na niewykonanie przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K. orzeczenia WSA w Gliwicach w przedmiocie naruszenia warunków korzystania ze środowiska

II OSK 723/12 - Wyrok NSA z 2012-06-21

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi [...] sp. z o.o. w G. o wymierzenie Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA w Gliwicach (sygnatura akt II SA/Gl 618/10) w przedmiocie odpadów

II SO/Po 4/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-10

Wniosek w przedmiocie ochrony przyrody;
1   Następne >   3