Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SO/Po 1/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy

II SA/Go 694/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-29

Sprawa ze skargi J.W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim , sygn. akt II SAB/Go 20/14

II OZ 1477/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie W. Ś. i J. T. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta B. za nieprzekazanie sądowi skargi dotyczącej odpadów