Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SO/Wa 18/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-31

Wniosek '[...]' sp. z o.o. z siedzibą o wymierzenie Ministrowi Środowiska grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi, odpowiedzi na skargę oraz kompletnych akt administracyjnych