Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SO/Wa 12/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-21

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II GZ 226/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie wszczęcia postępowania

VI SO/Wa 2/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

VI SO/Wa 10/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-09

Wniosek T. C. o wymierzenie Krajowej Radzie Doradców Podatkowych grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002, nr 153, poz. 1270 ze zm.)

VI SO/Wa 12/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II GZ 225/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie skargi na uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej w S.

VI SO/Wa 1/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II GZ 275/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w W. sygn. akt VI SO/Wa 10/10 w zakresie wymierzenia Krajowej Radzie Doradców Podatkowych grzywny w wysokości 6449,96 złotych (sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) za nieprzekazanie w terminie skargi T. C. na bezczynność organu

VI SO/Wa 13/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

VI SO/Wa 7/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-16

Wniosek A. W. o wymierzenie Naczelnej Radzie Adwokackiej grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1   Następne >   2