Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SO/Wa 57/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-03

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Spraw Wewnętrznych

II SO/Ke 13/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-08-07

Wniosek M. M. o ukaranie grzywną Komendanta Wojewódzkiego Policji w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II SO/Wa 34/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-29

Wniosek w przedmiocie wypłaty równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Go 763/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-12-22

Sprawa ze skargi W.W. na Prezydenta Miasta w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie II SA/Go 885/10

II SO/Wa 57/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-12

Wniosek M. M. o wymierzenie Komendantowi Głównemu Policji grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy II SA/Wa 1939/14

I OZ 304/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-29

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie wymierzenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. grzywny w sprawie z wniosku Z. R. o wymierzenie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. grzywny za nieprzekazanie skargi w trybie art. 54 § 2 ustawy

IV SO/Wr 13/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-13

Wniosek M. Ł. o wymierzenie grzywny Prezydentowi W. za nieprzekazanie Sądowi skargi oku wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SO/Wr 17/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-20

Wniosek [...] o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W. grzywny za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

III SAB/Kr 51/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji po wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie wygaśnięcia decyzji w sprawie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

III SA/Gd 578/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-01-27

Sprawa ze skargi J. M. na Komendanta Wojewódzkiego Policji [...] w przedmiocie wymierzenia kary grzywny organowi z powodu niewykonania wyroku
1   Następne >   +2   4