Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SO/Wa 11/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-19

Wniosek E. Sp. z o.o. z siedzibą w L. o wymierzenie grzywny Urzędowi Dozoru Technicznego w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.