Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

III SAB/Wr 164/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-08-08

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy