Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SO/Wr 15/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-06-12

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania skargi

III SAB/Wr 164/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-08-08

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

III SO/Wr 17/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę