Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 1127/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-11

Sprawa ze skargi L. K. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w przedmiocie stwierdzenia, czy majątek ziemski podlegał przejęciu przez Skarb Państwa

I OSK 765/12 - Wyrok NSA z 2012-10-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi L. K. o wymierzenie grzywny Wojewodzie Łódzkiemu za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi sygn. akt II SAB/Łd 18/11 w przedmiocie przejęcia majątku ziemskiego przez Skarb Państwa