Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SO/Gd 1/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wójtowi Gminy

III SO/Gd 13/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-10-23

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Miasta grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy

II SA/Lu 1231/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-16

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia WSA w Lublinie w sprawie sygn. akt II SA/Lu 384/13 dotyczącego pomocy na dożywianie

II SO/Lu 67/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-11-12

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za nieprzekazanie do Sądu skargi w sprawie II SAB/Lu 58/02

III SAB/Gd 99/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Bk 681/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w B. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SO/Lu 30/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi w sprawie wniosku o wznowienie postępowania dotyczącego świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 137/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-12-18

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w L. za nieprzekazanie do WSA w Lublinie skargi dotyczącej zasiłku okresowego na opłacenie pomocy osób drugich

II SO/Lu 34/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-11

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi w sprawie wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego dotyczącego usług opiekuńczych

II SO/Lu 28/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-11

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi w sprawie wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego dotyczącego specjalnego zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   82