Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SO/Gd 13/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-10-23

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Miasta grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy

I OZ 914/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku A. L. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi

III SO/Gd 14/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-10-24

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Miasta grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy

II SO/Lu 1/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-06

Wniosek Z. W. z udziałem Wójta Gminy o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy za nieprzekazanie do Sądu skargi na bezczynność organu

I OZ 913/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku A. L. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi

II SO/Po 10/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-07-05

Wniosek w przedmiocie zawarcia porozumienia w sprawie odpłatności za pobyt w placówce opiekuńczo

II SO/Lu 2/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-06

Wniosek Z. W. z udziałem Wójta Gminy o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy za nieprzekazanie do Sądu skargi na bezczynność organu