Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 639/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SO/Wr 12/16 odrzucające wniosek Z. R. o ukaranie SKO we Wrocławiu grzywną w trybie art. 115 p.p.s.a za przewlekłość postępowania i odmowę wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji SKO we Wrocławiu nr [...]

IV SO/Wr 7/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-24

Wniosek Z. R. o ukaranie organu administracyjnego grzywną w trybie art. 115 p.p.s.a. za przewlekłość postępowania

IV SO/Wr 8/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-24

Wniosek Z. R. o ukaranie organu administracyjnego grzywną w trybie art. 115 p.p.s.a. za przewlekłość postępowania

I OZ 818/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia , nr [...] odmawiającego w...

I OZ 817/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia , nr [...] odmawiającego w...

I OZ 816/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia , nr [...] odmawiającego wył...

I OZ 819/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia , nr [...] odmawiającego wyłą...

I OZ 820/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia , nr [...] odmawiającego w...

IV SO/Wr 12/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-13

Wniosek Z. R. o ukaranie SKO we W. grzywną w trybie art. 115 p.p.s.a za przewlekłość postępowania i odmowę wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji SKO we W. nr [...]

I SO/Wa 288/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-05

Wniosek P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie
1   Następne >   +2   +5   +10   50