Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SO/Bk 1/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-03-11

Wniosek S. K. o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej w S. za nieprzekazanie skargi w ustawowym terminie

II SO/Ol 2/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-07-02

Wniosek M. K. o wymierzenie Wojewodzie grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

III SO/Gd 3/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-03-01

Wniosek M. L. o wymierzenie Burmistrzowi M. kary grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

II SO/Lu 6/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-11-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi z 11 września 2019 r.