Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SO/Po 10/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-07-05

Wniosek w przedmiocie zawarcia porozumienia w sprawie odpłatności za pobyt w placówce opiekuńczo

IV SA/Po 196/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-10

Sprawa ze skargi B. Z. przeciwko Wójtowi Gminy S. w przedmiocie wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Poznaniu , sygn. akt IV SA/Po 442/10

IV SA/Po 519/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-06

Sprawa ze skargi B. S. przeciwko Wójtowi Gminy O. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 1234/13