Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SO/Wr 17/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-14

Wniosek M. D. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w W. za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy

IV SO/Wr 29/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-13

Wniosek R. H. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na

IV SO/Wr 7/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-24

Wniosek Z. R. o ukaranie organu administracyjnego grzywną w trybie art. 115 p.p.s.a. za przewlekłość postępowania

IV SO/Wr 8/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-24

Wniosek Z. R. o ukaranie organu administracyjnego grzywną w trybie art. 115 p.p.s.a. za przewlekłość postępowania

IV SO/Wr 12/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-13

Wniosek Z. R. o ukaranie SKO we W. grzywną w trybie art. 115 p.p.s.a za przewlekłość postępowania i odmowę wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji SKO we W. nr [...]

IV SO/Wr 19/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-26

Wniosek Z. R. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie

IV SO/Wr 20/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-28

Wniosek Z. R. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie

IV SO/Wr 25/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-09

Wniosek Z. R. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W. za nieprzekazanie w terminie wraz z aktami sprawy sprzeciwu od decyzji SKO we W. w sprawie zasiłku celowego

IV SO/Wr 26/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-09

Wniosek Z. R. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W. za nieprzekazanie w terminie wraz z aktami sprawy sprzeciwu od decyzji SKO we W. w sprawie zasiłku okresowego

IV SO/Wr 23/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-13

Wniosek Z. R. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W. za nieprzekazanie w terminie wraz z aktami sprawy sprzeciwu od decyzji SKO we W. w sprawie zasiłku celowego
1   Następne >   2