Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SAB/Gd 99/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Bk 681/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w B. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SO/Lu 30/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi w sprawie wniosku o wznowienie postępowania dotyczącego świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 137/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-12-18

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w L. za nieprzekazanie do WSA w Lublinie skargi dotyczącej zasiłku okresowego na opłacenie pomocy osób drugich

II SO/Lu 34/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-11

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi w sprawie wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego dotyczącego usług opiekuńczych

II SO/Lu 28/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-11

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi w sprawie wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego dotyczącego specjalnego zasiłku celowego

I OZ 70/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie , sygn. akt II SO/Sz 13/10 o wymierzeniu Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w S. grzywny w kwocie 50 zł (pięćdziesiąt) złotych

II SO/Lu 40/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-18

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi w sprawie wniosku dotyczącego odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zasiłku celowego

II SO/Lu 126/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-12-04

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny za nieprzekazanie do WSA w Lublinie skargi dotyczącej specjalnego zasiłku celowego

II SO/Lu 37/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-03

Wniosek o wznowienie postępowania dotyczącego świadczeń z pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   78