Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SO/Lu 30/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi w sprawie wniosku o wznowienie postępowania dotyczącego świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 34/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-11

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi w sprawie wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego dotyczącego usług opiekuńczych

II SO/Lu 28/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-11

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi w sprawie wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego dotyczącego specjalnego zasiłku celowego

II SO/Lu 40/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-18

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi w sprawie wniosku dotyczącego odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zasiłku celowego

II SO/Lu 37/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-03

Wniosek o wznowienie postępowania dotyczącego świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 42/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-24

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w L. za nieprzekazanie do WSA w Lublinie skargi w sprawie zasiłku okresowego na zakup lekarstw i środków pomocniczych oraz opłacenia pomocy osób drugich ([...])

II SO/Lu 28/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-25

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi w sprawie wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego dotyczącego specjalnego zasiłku celowego

II SO/Lu 39/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-18

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi w sprawie wniosku dotyczącego odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie usług opiekuńczych

II SO/Lu 32/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-18

Wniosek o wznowienie postępowania dotyczącego pomocy na dożywianie - w zakresie wniosku Z. W. o przyznanie prawa pomocy

II SO/Lu 44/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-02

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi w sprawie pomocy na dożywianie
1   Następne >   2