Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SO/Kr 39/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-25

Wniosek F.U. o wymierzenie Radzie Miejskiej w Tarnowie grzywny za nieprzekazanie skargi w terminie