Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SO/Po 9/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-10

Sprawa ze skargi Wojewody (...) przeciwko Wójtowi Gminy O. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie skargi

IV SO/Po 4/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-17

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie skargi

IV SO/Po 8/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-11

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie skargi

II SO/Wr 7/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-13

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Radzie Gminy Zawonia grzywny za nieprzekazanie sądowi w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SO/Po 2/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-05-09

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie skargi w terminie