Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SO/Po 9/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-10

Sprawa ze skargi Wojewody (...) przeciwko Wójtowi Gminy O. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie skargi