Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Łd 818/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-07

Wniosek S. Ł. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w P. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Łd 290/16 1) wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w P. grzywnę w kwocie 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych; 2) stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3) przyznaje od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. na rzecz S. Ł...

II SA/Łd 918/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-01-23

Sprawa ze skargi A. O. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie II SAB/Łd 108/16 w przedmiocie bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania dotyczącego prawidłowości wybudowania budynków gospodarczych

I SA/Wa 123/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

Sprawa ze skargi T. Z. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 301/17

II SA/Bk 922/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania Burmistrza R. 1. wymierza Burmistrzowi R. grzywnę w kwocie 1500 (tysiąc pięćset) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Burmistrza R. na rzecz skarżącego A. F. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

I SA/Wa 475/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-03

Sprawa ze skargi A. K., D. N., M. K., T. Ś., A. W. i B. K. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 578/15 1. wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 3000 (trzy tysiące) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3.

II SA/Łd 350/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-08-29

Sprawa ze skargi S. M. i U. Z. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie II SAB/Łd 292/16 1) wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywnę w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi oku w sprawie II SAB/Łd 292/16; 2) stwierdza, że bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez P...

I SA/Wa 1951/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-15

Sprawa ze skargi M.S. i W. S. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 408/15

I SA/Wa 2085/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-15

Sprawa ze skargi S. C., M. R., A. A., E. S., A. R., J. N., W. N., J. N., J. C., B. C., A. C., O. S., G. P. i D. L. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta miasta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 414/13

I SA/Wa 320/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-18

Sprawa ze skargi A. C., A. W., E. K., J. C., M. G.i W. C. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 180/14

II SA/Ol 284/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-05-29

Sprawa ze skargi M. R. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku WSA w sprawie o sygn. akt '[...]'
1   Następne >   3