Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

II SO/Wa 75/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-17

Wniosek P. B. o wymierzenie grzywny Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na skargę oraz kompletnych akt administracyjnych

II SO/Wa 153/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-19

Wniosek G. P. o wymierzenie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi z [...] kwietnia 2015 r., odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych

II SO/Wa 14/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-24

Wniosek W.G. o wymierzenie grzywny Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Wa 9/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-10

Wniosek W. G. o wymierzenie grzywny Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na skargę oraz kompletnych akt administracyjnych sprawy