Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SO/Gl 24/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-16

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej

I OZ 328/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie z wniosku G.L. o wymierzenie grzywny Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za nieprzekazanie w terminie skargi G.L. na decyzję wraz z aktami i odpowiedzią na skargę

II SO/Kr 23/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-16

Wniosek FUNDACJI [...] w W. o wymierzenie grzywny Szpitalowi [...] w K. sp. z o.o. z powodu nieprzekazania skargi wraz z aktami sprawy

I OZ 376/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku Fundacji '[...]' z siedzibą w W. o wymierzenie grzywny Centrum Zdrowia [...] Sp. z o.o. w T. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Ol 9/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-30

Wniosek '[...]' za nieprzekazanie skargi i akt sprawy

II SO/Gd 8/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-29

Wniosek Stowarzyszenia [...] z siedzibą w S. G. o wymierzenie grzywny A Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. G. za nieprzekazanie skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 654/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku P.S. o wymierzenie Wójtowi Gminy T. grzywny za nieprzekazanie do WSA w Krakowie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy

II SO/Bk 9/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-24

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej

IV SO/Gl 13/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Przewodniczącemu Zarządu A w K. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II SO/Bk 4/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-04-17

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   4