Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SO/Wa 14/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 40/12

II SO/Wa 46/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-02

Wniosek W. S. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych