Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SO/Ke 7/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-09-18

Wniosek B. K. - O. o wymierzenie grzywny Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych polegającej na nieudzieleniu odpowiedzi na pismo skarżącej

I SA/Rz 714/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-20

Wniosek R. S. o wymierzenie Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych grzywny

I SA/Rz 713/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-20

Wniosek R. S. o wymierzenie Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych grzywny

II GZ 914/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów znak [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowego

V SO/Wa 10/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-16

Wniosek J. S. o ukaranie Ministra Pracy i Polityki Społecznej grzywną w związku z niewykonaniem w terminie obowiązków wynikających z art. 55 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; oddala wniosek.

I SO/Kr 39/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-25

Wniosek F.U. o wymierzenie Radzie Miejskiej w Tarnowie grzywny za nieprzekazanie skargi w terminie

II GZ 766/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego

II GZ 126/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

II GZ 127/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

II GZ 121/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie oddalenia wniosku o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. w sprawie z wniosku W.S. o wymierzenie grzywny Ministrowi Finansów w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.
1   Następne >   2