Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SO/Wa 27/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Wniosek M. M. o wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w W. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie II SAB/Wa 190/15 (dot. [...] )

II SO/Wa 28/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Wniosek M. M. o wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w W. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie II SAB/Wa 192/15 (dot. [...] )

II SO/Wa 78/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Wniosek M. M. o wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w W. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie II SAB/Wa 154/15 (dot. [...] )

II SO/Wa 80/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Wniosek M. M. o wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w W. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie II SAB/Wa 156/15 (dot. [...] )

II SO/Wa 82/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Wniosek M. M. o wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w W. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie II SAB/Wa 158/15 (dot. [...] )

II SO/Wa 93/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-14

Wniosek M. M. o wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie II SAB/Wa 1078/14 (dot. [...])

II SO/Wa 50/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-19

Wniosek M. M. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział za nieprzekazanie odpowiedzi na skargę oraz akt administracyjnych w sprawie sygn. akt II SAB/Wa 222/15

II SO/Wa 66/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-10

Wniosek M. M. o wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie II SAB/Wa 243/15

II SO/Wa 96/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-14

Wniosek M. M. o wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie II SAB/Wa 193/15

II SO/Wa 36/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Wniosek M. M. o wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w W. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie II SAB/Wa 214/15
1   Następne >   +2   +5   8