Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SO/Wr 1/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-24

Wniosek A.O. o wymierzenie grzywny Nadleśniczemu Lasów Państwowych Nadleśnictwa w S.

I SO/Rz 2/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-11-08

Wniosek A. W. o wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . grzywny w trybie art.55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

V SO/Wa 17/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-28

Wniosek B.M. o wymierzenie grzywny Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

III SO/Gl 4/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-02

Wniosek J. S. o ukaranie grzywną Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. za nieprzekazanie Sądowi skargi z dnia [...] r. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

V SO/Wa 1/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-30

Wniosek w przedmiocie wniosku o ukaranie grzywną Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

I SO/Ke 2/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-01-28

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Dyrektorowi Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K.

V SA/Wa 2076/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-12

Sprawa ze skargi O. Sp. z o.o. w W. w przedmiocie niewykonania orzeczenia WSA w Warszawie z 8 maja 2014 r. o sygn. akt V SA/Wa 2258/13 wraz z wnioskiem o ukaranie organu grzywną w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a.;

III SO/Lu 6/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-26

Wniosek S. K. o wymierzenie grzywny Inne za nieprzekazanie sądowi skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę

I GZ 94/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie z wniosku A Sp. z o.o. w W. o wymierzenie Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa grzywny za nieprzekazanie Sądowi kompletnych akt sprawy

I SO/Bk 1/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-06-17

Wniosek W. R. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w B. w związku z nieprzekazaniem sądowi skargi na odmowę kontynuowania postępowania o dofinansowanie projektu w ramach programu 'C.'