Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OZ 426/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie z wniosku K. K. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta Lublin grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi dotyczącej niewykonania wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SAB/Lu 80/13

IV SAB/Wr 248/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Gimnazjum Nr [...] we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Gd 21/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-09

Wniosek Redakcji '[...]' o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wr 112/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-09

Sprawa ze skargi E. K. na przewlekłość postępowania Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II GZ 728/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w W. sygn. akt VI SO/Wa 8/13 z wniosku V. S.A. w K. o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Gd 22/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-12-30

Wniosek Redakcji [...] w C. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynność organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Gd 8/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-08

Wniosek J. P. przeciwko Prezydentowi Miasta o wymierzenie grzywny z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Gd 23/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-09

Wniosek Redakcji '[...]' o wymierzenie grzywny Staroście z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Gd 12/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-09-15

Wniosek Dyrektora Gimnazjum [...] w M. o wymierzenie grzywny Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udzielenia informacji publicznej

III SAB/Gd 99/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO [...] w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   +10   12