Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OZ 171/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność [...] sp. z o.o. w Rzeczenicy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Łd 199/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-01-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie prawidłowości i legalności wybudowania budynku handlowego

I OZ 435/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie , sygn. akt II SO/Sz 1/16 oddalające wniosek B. W. o wymierzenie Burmistrzowi Gminy M. grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 309/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OZ 339/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wymierzenia Zakładowi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w A. grzywny w sprawie ze skargi na bezczynność Zakładu [...] Sp. z o.o. z siedzibą w A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Op 15/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-06-06

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie informacji publicznej

III SAB/Wa 68/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w zakresie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r. wraz z oprocentowaniem.

III SAB/Wa 70/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w zakresie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r. wraz z oprocentowaniem.

III SAB/Wa 69/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w zakresie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r.

I OZ 1842/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku G.P. w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi dotyczącej udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   3