Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SO/Gd 16/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-06-07

Wniosek A. C. o wymierzenie Staroście grzywny za nieprzekazanie w terminie do WSA w Gdańsku skargi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SO/Wr 19/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-26

Wniosek Z. R. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie

IV SO/Wr 20/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-28

Wniosek Z. R. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie

IV SO/Wr 25/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-09

Wniosek Z. R. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W. za nieprzekazanie w terminie wraz z aktami sprawy sprzeciwu od decyzji SKO we W. w sprawie zasiłku celowego

IV SO/Wr 26/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-09

Wniosek Z. R. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W. za nieprzekazanie w terminie wraz z aktami sprawy sprzeciwu od decyzji SKO we W. w sprawie zasiłku okresowego

IV SO/Wr 23/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-13

Wniosek Z. R. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W. za nieprzekazanie w terminie wraz z aktami sprawy sprzeciwu od decyzji SKO we W. w sprawie zasiłku celowego

IV SO/Wr 24/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-13

Wniosek Z. R. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W. za nieprzekazanie w terminie wraz z aktami sprawy sprzeciwu od decyzji SKO we W. w sprawie zasiłku okresowego

III SO/Gd 25/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu z powodu nieprzekazania do sądu administracyjnego skargi na niewykonanie prawomocnego wyroku WSA w Gdańsku w sprawie o sygnaturze akt III SA/Gd 1/17