Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SO/Wa 89/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-11

Wniosek w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Lu 146/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-12-18

Wniosek w przedmiocie wymierzenie Kołu Łowieckiemu Nr [...] w K. grzywny za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi

II SO/Wa 90/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-05

Wniosek S. z siedzibą w W. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy C. za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy

II SO/Wa 65/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-24

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydania odpisu protokołu przekazania w 1973 r. dokumentacji Gromadzkiej Rady Narodowej w K. oraz spisu inwentaryzacyjnego wszystkich ak...

I OZ 1013/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie z wniosku S. P. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w Z. za nieprzekazanie skargi do sądu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Wa 47/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-05

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej, odpowiedzi na skargę oraz akt administracyjnych (II KO/Wa 406/1

II SO/Op 19/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Kluczborskiego, w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie informacji publicznj

IV SO/Gl 28/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-17

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej

IV SO/Po 2/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-05-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieterminowe nieprzekazanie skargi do sądu

II SO/Wa 21/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-07

Wniosek Z. L. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w W. za nieprzekazanie w ustawowym terminie odpowiedzi na skargę w sprawie sygn. akt II SAB/Wa 61/13
1   Następne >   +2   +5   9