Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SO/Wr 7/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-24

Wniosek Z. R. o ukaranie organu administracyjnego grzywną w trybie art. 115 p.p.s.a. za przewlekłość postępowania

IV SO/Wr 8/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-24

Wniosek Z. R. o ukaranie organu administracyjnego grzywną w trybie art. 115 p.p.s.a. za przewlekłość postępowania

IV SO/Wr 12/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-13

Wniosek Z. R. o ukaranie SKO we W. grzywną w trybie art. 115 p.p.s.a za przewlekłość postępowania i odmowę wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji SKO we W. nr [...]