Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 3081/14 - Wyrok NSA z 2015-03-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. M. na niewykonanie przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2085/12