Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

IV SO/Wa 30/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-18

Wniosek w przedmiocie przyznania odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 937/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

IV SO/Wa 16/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-21

Wniosek R. K., P. K., K. G., A. B. o wymierzenie grzywny Prezydentowi [...] na podstawie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie

II SA/Łd 499/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-20

Sprawa ze skargi S. B. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta P. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie II SAB/Łd 29/15 w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania przez organ w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Bd 896/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-26

Sprawa ze skargi Z. S. w przedmiocie niewykonania przez Burmistrza Miasta i Gminy S. wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt. II SAB/Bd 174/13

IV SA/Wa 707/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-24

Sprawa ze skargi J. S. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/WA 249/15 przez Prezydenta Miasta {...} 1. wymierza Prezydentowi Miasta [...] grzywnę w wysokości 1000 (tysiąc) złotych, 2. stwierdza, iż niewykonanie wyroku nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. przyznaje od Prezydenta Miasta [...] na rzecz J. S. sumę pieniężną w wysokości 500 (pięćset) złotych, 4. zasądza od Prezydenta Miasta [...] na rzecz J. ...

II SA/Gl 581/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-28

Sprawa ze skargi I. M. w przedmiocie wymierzenia Staroście Powiatu [...] grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Gliwicach w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną