Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

I SA/Ke 96/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy S. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/157/2012 oku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 1. umarza postępowanie w zakresie żądania stwierdzenia nieważności uchwały Gminy S. nr XXXI/224/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/157/2012 o...

II SA/Wa 152/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie zawarcia umowy najmu lokalu oraz zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego