Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

II SA/Kr 72/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji

II OSK 313/20 - Wyrok NSA z 2020-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zmiany nazwiska