Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X
  • Symbol 6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania X

II FSK 418/14 - Wyrok NSA z 2015-09-24

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych