Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gd 68/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-01-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w sprawie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Starostę do udzielenia informacji publicznej żądanej przez K. P. wnioskiem , bądź wydania decyzji o odmowie udzielenia takiej informacji, w terminie 14 dni od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z wyrokiem ze stwierdzeniem jego prawomocności; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Starosty na rzecz skarżące...

II SAB/Ol 67/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-01-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Łd 93/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 69/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w G. w przedmiocie informacji publicznej