Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

II GSK 502/08 - Postanowienie NSA z 2012-03-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 2218/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z rejestru działalności kantorowej

VI SAB/Wa 4/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-15

Sprawa ze skargi R. B. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Komisję Nadzoru Finansowego

VI SA/Wa 1604/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie kary pieniężnej w związku ze stwierdzeniem naruszenia przez emitenta papierów wartościowych obowiązku przekazania informacji

VI SA/Wa 1695/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 796/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej

II GSK 595/12 - Wyrok NSA z 2012-08-07

Skarga o stwierdzenie nieważności uchwały Komisji Nadzoru Bankowego nr [...]

VI SA/Wa 1013/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych

VI SA/Wa 897/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zawieszenia uprawnień do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych