Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Wa 2608/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania:

II SA/Wa 508/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie udostępnianie materiałów archiwalnych

II SA/Wa 471/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-10

Wniosek w przedmiocie udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 389/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie udostępnienia kopii dokumentów

VIII SA/Wa 1049/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie udostępnienia dokumentów

VIII SA/Wa 31/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów w sprawie zapytania o status pokrzywdzonego