Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol

II SA/Op 195/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-16

Sprawa ze skargi A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na czynność w przedmiocie eksperymentu w zakresie możliwości gry na automacie o niskich wygranych

II SA/Op 690/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-14

Sprawa ze skargi D. N. na Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie skargi na działalność organu nadzoru budowlanego

II SAB/Op 74/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójt Gminy Rudniki w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 235/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie określenia zakresu oddziaływania na środowisko

II SA/Op 215/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie obowiązku meldunkowego

II SAB/Op 59/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

I SA/Op 8/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży

II SA/Op 384/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Op 187/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie opinii w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

I SA/Op 197/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia odsetek od niuregulowanej części długu celnego wskutek wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym
1   Następne >   +2   +5   +10   45