Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I SA/Wa 3090/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa z dniem [...] stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I SAB/Wa 670/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi M. B., D. L. i M. Z. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2310/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, ,

II GSK 64/14 - Postanowienie NSA z 2015-05-13

Wniosek w przedmiocie zwrotu opłaty z tytułu udzielenia licencji pos...

I SA/Wa 3149/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OSK 1082/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II GSK 64/14 - Wyrok NSA z 2015-03-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi O. Spółki z o.o. w R. na czynność Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty z tytułu udzielenia licencji

I SAB/Wa 675/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi J. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 3525/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 663/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   19