Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

I OZ 1300/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 793/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I GZ 465/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

IV SA/Wa 3206/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-08

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji