Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II OSK 2260/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej

II SA/Go 568/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Z. w przedmiocie kary pieniężnej za prowadzenie produkcji bez wymaganego zezwolenia i utrudnianie przeprowadzenia urzędowych kontroli

II SA/Bd 689/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie zakazu przywozu przetworzonych białek zwierzęcych z Państw Członkowskich Unii Europejskiej

II SA/Rz 399/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-01

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu

II SA/Ol 981/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-12-13

Wniosek w przedmiocie wyłączenia A. B. referendarza sądowego WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie uznania stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki

II OSK 664/08 - Wyrok NSA z 2009-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie w przedmiocie zakazu produkcji i wprowadzenia na rynek surowych wyrobów mięsnych

II SA/Go 996/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie kary pieniężnej

II SA/Kr 533/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu;

II SA/Wr 810/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. w przedmiocie zakazu handlu cielętami będącymi przedmiotem działalności polegającej na prowadzeniu miejsca gromadzenia zwierząt w obiekcie K. [...]

II SA/Rz 399/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-16

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu
1   Następne >   +2   5