Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1177/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy udostępnienia akt sprawy zakończonej ostateczną decyzją

II SA/Kr 1087/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-28

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1601/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-19

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

III SA/Kr 69/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Kr 28/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

III SA/Kr 1666/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia części kwoty stanowiącej pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę

II SA/Kr 798/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 1684/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1683/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

III SA/Kr 2157/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-19

Skarga H. P. na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy anulowania czynności materiano
1   Następne >   +2   4