Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II OZ 1047/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skarg W. J., M. B. i L. B. na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Wa 1022/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby poszukującej pracy

II OZ 1058/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

II OZ 1059/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-15

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

II OZ 855/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie wniosku J. W. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za nieprzekazanie do WSA w Białymstoku kompletnych akt administracyjnych sprawy

II OSK 1905/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-15

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

IV SA/Wa 3716/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-08

Skarga T. R. i A. R. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 1201/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-30

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

IV SA/Wa 638/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-26

Wniosek o przyznanie kosztów udzielonej pomocy prawnej w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Bd 928/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-09-13

Wniosek w przedmiocie udostępnienia nieruchomości
1   Następne >   3