Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 1187/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego

II OZ 1136/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-04

Skarga Z. D. i H. D. na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 549/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie skargi na niewykonanie wyroku wydanego w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 1820/04

VII SA/Wa 1993/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-27

Skarga J. M. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

VII SA/Wa 467/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

II SAB/Wr 16/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T.

VII SA/Wa 26/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-27

Skarga H. J., B. J., T. J. i K. J. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej

II OZ 138/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego

II OSK 1230/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 714/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie , Nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego.
1   Następne >   +2   +5   +10   100