Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Lu 494/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie odpłatności za włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej na skutek wniosku pełnomocnika skarżącego R.C. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

III SA/Gl 1213/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie skargi organu nadzoru na uchwałę rady gminy w przedmiocie opłat

II GSK 1399/12 - Wyrok NSA z 2013-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję Rady Miasta Stołecznego W. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego

II GSK 32/06 - Wyrok NSA z 2006-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości co do opłat za czynności urzędowe w zakresie miar

I SA/Sz 213/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-05-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kołobrzeg w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg

III SAB/Gl 16/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej

I SA/Sz 2/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gryfinie w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

III SA/Lu 494/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-04

Wniosek w przedmiocie: uzupełnienia postanowienia oraz wydania orzeczenia o zwrocie bezpodstawnie pobranych opłat sądowych

II GSK 29/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w K. w przedmiocie cen i opłat

III SA/Lu 274/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia marży stosowanej przy dystrybucji biletów jednorazowych za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego
1   Następne >   +2   +5   +10   35