Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VII SA/Wa 2376/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na czynność Prezydenta [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

II SA/Sz 916/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

III SA/Po 117/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

III SA/Gd 259/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

II GSK 271/14 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym

VI SO/Wa 25/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-24

Wniosek T. K. i P. K. o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

III SA/Kr 421/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

I OZ 513/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu , nr [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi

III SO/Gd 1/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-03

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

II SA/Sz 826/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-11-16

Skarga Spółka Jawna [...] na decyzję SKO w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego, w ten sposób, że w komparycji wyroku, w miejscu określającym sądową sygnaturę akt sprawy zamiast 'II SA/Sz 431/09' winno być 'II SA/Sz 826/09'.
1   Następne >   +2   +5   +10   100